Architect

Een architect helpt mee om je huis vorm te geven en in te delen. Hij/zij houdt ook rekening met bouwtechnische constructies, en kan vergunningen indienen/aanvragen bij de gemeente. Onderschat het gevraagde detailniveau door de gemeente niet: een archtiect speelt hier een belangrijke rol. Voor mij was het noodzakelijk dat de architect ook kennis had van SIPS panelen. Ik koos voor architect Frank Ruiter uit Almkerk.