Bodemonderzoek

De gemeente vergde een bodemonderzoek, zodat er zekerheid was dat er geen ondergrondse (olie)containers, gif of ander afval/puin aanwezig was. Ik koos voor de firma Tritium Advies.